Bibla përse?
180
 
 

Faqe e pare / home

Bibla përse?

Shoqëria Biblike Shqiptare

Nga programi ynë

Kontakt

 

 


Bibla ka një mesazh
- një mesazh nga Perëndia për njeriun dhe shpëtimin e tij.

Mesazhi i Biblës është i pavarur nga koha:

“Sepse Perëndia aq e deshi botën sa dha Birin e tij të vetëmlindur, që kushdo që beson në të, të mos humbasë por të ketë jetë të përjetshme”.

Bibla është busulla dhe udhërrëfyesi ynë.
Siç edhe shkruhet:

„Fjala jote është një dritë në shtegun tim.“