Shoqeria Biblike Shqiptare 180
 
Historiku
Veprimtaria

Faqe e pare / home

Bibla përse?

Shoqëria Biblike Shqiptare

Nga programi ynë

Kontakt

 

 

Veprimtaria e themeluesit të Shoqërisë Biblike Shqiptare zë fill në vitin 1974, atëherë kur ai filloi përgatitjen e teksteve me përmbajtje biblike në gjuhën shqipe.

Në vitin 1991, domethënë fill pas ndryshimit të sistemit në Shqipëri, themeluesi i Shoqërisë Biblike Shqiptare nisi një vepër madhështore dhe të paharrueshme për kombin shqiptar.

Vetëm tre vjet më vonë, në vitin 1993, lexuesi shqiptar, për herë të parë në historinë e kombit të vet, do të mbante në duar të 39 librat e Dhjatës së Vjetër, të cilat do të pasoheshin në pranverë të vitit 1994 nga 27 librat e Dhjatës së Re që, sëbashku me 39 librat e Dhjatës së Vjetër, për-bëjnë Librin e Librave, Biblën.

Punën, që shkrimtari i shquar Konstandin Kristoforidhi e filloi me përkthimin e Dhjatës së Re, Shoqëria Biblike Shqiptare e kurorëzoi duke i sjellë lexuesit Biblën e plotë në gjuhën e tij.

Një fillim i ri në Shqipëri përkoi me një tjetër fillim të ri, siç edhe shkruhet:

“Në fillim ishte Fjala, dhe Fjala ishte me Perëndinë, dhe Fjala ishte Perëndi”.

Qëllimi ynë: Përkthim besnik i dorëshkrimeve biblike në një shqipe korrekte dhe bashkëkohore. Për këtë arsye puna për përkthimin e Biblës është bërë në Shqipëri.

Grupi i punës, përbërë nga profesorë akademikë, qortues profesionistë dhe besimtarë të kishave të ndryshme, punoi me këmbëngulje dhe përkushtim për arritjen e kësaj vepre.

Për të përmirësuar cilësinë letrare të përkthimit shqip, Shoqëria Biblike Shqiptare në vitin 1995 ngriti një grup pune i cili punoi për qortimin e tekstit biblik, duke e krahasuar atë me dorëshkrimet e vjetra origjinale.
Krahas kësaj është punuar për përcaktimin e terminologjisë fetare, duke bashkëpunuar me profesorë të ndryshëm akademikë.

Si rezultat, në shkurt të vitit 2002, u botua “Dhjata e Re”, krejtësisht e rishikuar dhe e krahasuar me dorëshkrimet origjinale.

Të dhënat

Shoqëria Biblike Shqiptare, ABS, është një organizatë jofitimprurëse me seli në Tiranë.
Në vitin 1995 ABS u regjistrua në Gjykatën e Rrethit Tiranë si shoqatë jofitimprurëse.