Nga programi ynë
80

 

Faqe e pare / home

Bibla përse?

Shoqëria Biblike Shqiptare

Nga programi ynë

Kontakt

 


Bibla
me preje ari
me 4 harta dhe fjalorth

Shoqëria Biblike
Shqiptare përgatit
Biblën, pjesë të Biblës
dhe literaturë ndihmëse
në formate të
ndryshme.
Biblat tona mund t'i gjeni në librari të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Për informacione më të
hollësishme na dërgoni
një mesazh:


Dhjata e Re
Psalmet &
Fjalët e Urta

Bibla
me 4 harta dhe fjalorth

e-mailBibla Familjare
më gërma të medha

Për herë të 
parë:

Bibël
Studimi
Thompson

 
Dhjata e Re
në krahasim

3 versione: K.Kristoforidhi, ABS, King James Version

Dhata e Re
përkthimi 2002 shquhet për një shqipe korrekte dhe bashkëkohore!
2008: Bibla e plotë e redaktuar